Zkoušky těsnosti hydroizolací

Provádím zkoušky těsnosti hydroizolací nejen na plochých střechách a to jak po dokončení izolatérských prací, tak v průběhu užívání střechy. 

Zkoušky provádím za pomocí metod nedestruktivního testování – jiskrová zkouška, impedanční defektoskopie, elektroimpulzní zkouška, kontrola spojů zkušebním háčkem – jehlová zkouška             a další. 

Volba  metody zkoušky nebo případně kombinace více metod je vždy přizpůsobena konkrétnímu charakteru stavby a kontrolované hydroizolace.

Pro další informace mne kontaktujte.

Lokalizace netěsností plochých střech

Za pomoci nejmodernějších technologií  v rukou zkušených odborníků dosahujeme velmi vysoké úspěšnosti při dohledávání netěsností hydroizolací na plochých střechách.

Těch jsme prohlédli již více než 500 000 m2 a najdeme i při běžném pohledu nepatrná místa netěsností a také provedeme celkovou kontrolu Vaší střechy.

Při naší práci obvykle kombinujeme několik různých metod lokalizace netěsností čímž je zajištěna velmi vysoká úspěšnost prováděné lokalizace netěsností. Pokud řešíte problémy se zatékáním, kontaktujte nás. Navrhneme vhodnou metodu a najdeme místo, kudy zatéká.

Lokalizace netěsností plochých střech
lokalizace netěsnosti

Zkoušky těsnosti hydroizolací